Měřiče Mark-10: test krimpování vodiče tahem v leteckém průmyslu

Datum: 30.11.2020
  | 
Kategorie: Nákupní rádce
Test krimpování drátu tahem je důležitou fází při zajišťování správné funkce produktů v leteckém průmyslu.

V průmyslu obranného i civilního letectví se kabelové svazky běžně používají v trupech letadel, letecké elektrotechnice, motorech, v pozemním řídicím zařízení, a dalších produktech. Aby byla zajištěna správná funkce kabelových svazků a každodenní bezpečnost milionů lidí, má kontrola kvality koncovek lemovaného drátu nejvyšší důležitost.

U kabelových svazků se běžně očekává, že po konečné instalaci nedojde k jejich odpojení, takže simulace mechanické poruchy může být docela užitečná. Je možno to provést měřením velikosti síly potřebné ke stažení koncovky z drátu, obecně stažením koncovky z drátu v axiálním směru.

Zkušební normy

Zkušební normy byly vyvinuty hlavními agenturami, aby pokrývaly koncovky krimpovaného drátu. ISO, ASTM, SAE, NASA, MIL, DIN, BS a další agentury specifikují minimální síly potřebné k odtržení, měřené v jednotkách lbF, N nebo kgF pro dané síly drátu. Řada těchto norem vyžaduje konstantní rychlost odtržení, aby byla zajištěna konzistence mezi testy a různými operátory. Ačkoli většina norem má destruktivní povahu, protože se jedná o fyzické odstranění koncovky z drátu, některé další normy, např. UL486A/B, jsou nedestruktivní. Tato norma vyžaduje specifickou sílu aplikovanou po stanovenou dobu. Jestliže koncovka zůstane po dobu působení zátěže připevněna k drátu, lze vzorek považovat za přijatelný.

Test krimpování drátu tahem lze provést následujícími třemi způsoby, seřazenými vzestupně podle propracovanosti:

1. Manuální test s měřičem síly

Měřič síly je přenosný integrovaný přístroj obsahující snímač síly, elektroniku a displej. Měřiče síly obecně dokáží zobrazit několik jednotek měření a zachytit špičkové síly. K dispozici jsou i jiné funkce, jako např. výstupy dat, indikátory vyhovuje/nevyhovuje a datové paměti. Při testu pomocí měřiče síly se jeden konec vzorku drátu připevní ke kotevnímu bodu, podobně jako do svěráku. Druhý konec vzorku se upevní do svorky připojené k měřiči síly. Uživatel táhne rukou až do stažení koncovky. Maximální síla potřebná k odtržení se měří a porovnává s normou.

Přednosti: Metoda je levná a konfigurace jednoduchá.

Nevýhody: Metoda je omezena na aplikace s malou silou. Je náchylná k variacím mezi jednotlivými testy a mezi operátory, protože směr axiálního tahu a rychlost testu nelze spolehlivě ovládat.

2. Použití testeru ovládaného pákou nebo ručním kolem

Vzorek se připevní k testeru síly ovládanému kolem nebo pákou. Některé testery jsou integrovány do jednoho pouzdra se snímačem síly, elektronikou, displejem a svorkami. Tento systém je možno konfigurovat výběrem měřičů síly, univerzálních zkušebních stojanů a svorek. Ve všech konfiguracích se vzorek připevní tak, aby byl zajištěn konzistentní axiální směr tahu. Výsledná síly se porovnává s normou.

Přednosti: Relativně levná metoda, vyrovnání vzorku zajištěno. Konfigurovatelné systémy lze upravit tak, aby vyhovovaly dalším aplikacím pro měření síly, jako je např. zkouška tahem, odlupovací a tlaková zkouška.

Nevýhody: Rychlost testu nelze spolehlivě regulovat, což vede k různým zkušebním výsledkům.

3. Použití motorizovaného testeru

K dispozici jsou motorizované verze výše uvedených manuálních testerů, a to jak v integrovaných, tak konfigurovatelných formátech. Kromě axiálního vyrovnání lze u motorizovaných testerů programovat specifikovanou rychlost, a na některých testerech je možno spouštět zátěžovou sekvenci. U specializovaných aplikací, jež vyžadují výstup síly v závislosti na vzdálenosti, mohou některé motorizované testery měřit vzdálenost.

Přednosti: Programovatelná rychlost a zátěžová funkce zajišťující konzistenci testu, což vede k přesnějšímu porovnávání výsledků. Tato zkušební metoda je doporučována kvůli shodě s většinou norem. Konfigurovatelné systémy je možno navíc upravovat tak, aby vyhovovaly jiným aplikacím měření síly.

Nevýhody: Vyšší náklady a nutnost hlubšího proškolení operátora.

Upínání drátu

Vzhledem k širokému rozsahu silových požadavků, průměrů drátu a tvarů a velikosti koncovek je k dispozici několik způsobů upnutí. U aplikací s montáží měřiče síly mají svorky tendenci pracovat s menšími průměry drátu a odpovídajícími silami. Obecně se našroubují na zátěžovou hřídel měřiče síly. U aplikací s montáží snímače síly a velkého testovacího rámu mají svorky tendenci pracovat s většími průměry drátu a odpovídajícími silami. Obecně se montují pomocí koncového oka s pinem, což běžně používají četní profesionálové v oboru řízení kvality v aplikacích testování materiálů. V integrovaných testerech drátových vývodů jsou svorky součástí systému, takže montážní požadavky jsou irelevantní.

U koncovek tvaru praporku a lopatky je tělo koncovky zpravidla připevněno k povrchu s drážkou pro volný konec drátu. K dispozici je obvykle několik šířek, aby bylo možno vyhovět širokému sortimentu měřičů. Obvykle se používá svorka věžovitého typu, která má kolečko s několika šířkami drážky. Další možnosti, jako jsou svěrákové svorky a klínové svorky, zajišťují koncovku upínacím tlakem.

U koncovek tvaru očka, háčku, třmínku aj. může být efektivní přípravek. Tento se však nedoporučuje pro aplikace s větší silou, protože taková síla může přesáhnout pevnost materiálu v tahu, což má za následek předčasnou poruchu.

U drátu s volným koncem bývají účinné vačkové a klínové svorky. Samosvorný účinek těchto mechanismů pomáhá, protože se izolace drátu a svazek kabelů může během zkoušky stlačit.

Interpretace výsledků

Silová data lze přenášet do počítače nebo tiskárny prostřednictvím USB nebo RS-232 kvůli tabelaci a další analýze. Pro mnoho profesionálů v oboru kontroly kvality je nejzajímavější hodnotou maximální (špičková) síla. Jiné důmyslnější aplikace vyžadují křivku síly v závislosti na čase nebo síly v závislosti na vzdálenosti kvůli lepší analýze, což se odehrává v zákulisí.

Je-li výsledek zkoušky mimo toleranci, je nutno přijmout nápravné opatření. Sklouzly dráty z koncovky? Nebo se dráty v bodě lemování zlomily? Jaký jiný druh závady se mohl vyskytnout? Odpovědi na tyto otázky mohou pomoci zúžit příčinu výrobní vady, jež může zahrnovat nastavení lemovacího nástroje, tahové vlastnosti drátu a izolačních materiálů, nebo samotný výrobní proces.

Kalibrace

Stejně jako u většiny měřicích přístrojů, i zde je pravidelné kalibrování měřiče síly nebo siloměru důležité. Proces kalibrace může být docela jednoduchý a rychlý, často zvládnutelný patřičně doma vyškolenými pracovníky. Přístroje k měření síly se obecně kalibrují pomocí mrtvé váhy nebo snímače síly, obvykle v několika bodech mezi 0 a plným rozsahem. Pro velké uživatele zařízení k měření síly může kalibrační zřízení v domě vést k významným nákladovým úsporám ve srovnání s využíváním služeb. Nicméně kalibrační laboratoře a výrobci silových zařízení jsou k dispozici jak na místě, tak mimo místo provozu.

Test krimpování drátu tahem je důležitým krokem při zajišťování řádné funkce produktů v leteckém průmyslu. Protože bezpečnost má nejvyšší důležitost, je rozhodující, aby výrobci součástek, výrobci kabelových svazků a původní výrobci zařízení věnovali těmto testům velkou pozornost s cílem vyhodnotit a zajistit kvalitu produktu.
 


Katalog produktů

Testovací stojany pro měření síly a momentu
Siloměry Mark-10
Testery vodičů a drátů
Svěrky a úchopy

Mohlo by vás zajímat

Videa o Mark-10 na YouTube
Další články o Mark-10
Příklady aplikací Mark-10 v průmyslu a laboratořích

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech